Aktuality-přehled

Přehled aktuálních zpráv

18.2. 2019
POZVÁNKA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

         dovoluji si Vás pozvat na okresní shromáždění České lékařské komory v Karlových Varech, které se koná ve středu dne 20.3. 2019 od 16.30 v Alžbětiných Lázních (Lázně V.), Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary.

         Těšíme se na Vaši účast
                                                                       MUDr. Jaroslava Švandrlíková
                                                                            předsedkyně OS ČLK


15.1 .2019
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2019


Povinností každého člena ČLK je zaplatit členský příspěvek nejpozději do 1. 3. každého roku.
Příspěvek je možné zaplatit hotově, nebo bankovním převodem na:
č. účtu: 582960/0300
VS: evidenční číslo lékaře (naleznete na http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-429.html,
nebo volejte na tel. 353 112 295. Do poznámky pro platbu uvádějte Vaše příjmení.
ČÁSTKA:
- soukromý lékař + lékař ve vedoucí funkci - 3 500,- Kč
- lékař zaměstnanec + ostatní lékař - 2 500,- Kč
- absolvent platící - 1 000,- Kč
- absolvent neplatící - 0,- Kč
- nepracující důchodce - 500,- Kč
- mateřská dovolená 0,- Kč (po doložení Čestného prohlášení)
- pozdní vstup do ČLK - 10 000,- Kč

Dále připomínám, že dle Stavovského předpisu č. 7, § 5, odst. 4, pokud lékař společník, jednatel nebo člen statutárního orgánu, který je právnickou osobou, výše členského příspěvku je stejná jako pro lékaře ve vedoucí funkci!

Pro platbu hotově u mne v kanceláři - úřední hodiny máme každé ÚT a ST od 13:30 do 16:30 hodin, sídlíme na 1. Poliklinice, nám. Dr. Milady Horákové 8, 360 01 Karlovy Vary, 2. patro, č. dveří 207.

Prosím lékaře o nahlášení všech změn, jako změna pracoviště, bydliště, kontaktů, nové atestace, buď telefonicky, nebo písemně na mail: karlovyvary@clkcr.cz

Eva Špálová
sekretářka OS ČLK


20.12. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, pohody, osobních a profesních úspěchů.

MUDr. Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK

 

 

4.12. 2018
NABÍDKA

Vážená paní doktorko. Vážený pane doktore.

Vyhovujeme prosbě emer.prim. MUDr Otakara Boříka, DrSc a jeho manželky paní Jany Boříkové a nabízíme doprodej jejich publikací:
1. Emanuel Engel, první český lázeňský lékař v Karlových Varech cena 100,- Kč.
2. Hospice, špitály a nemocnice v Karlových Varech cena 50,- Kč. Zobrazit víc. Objednávka

 

6.11. 2018
Policie ČR varuje před podvodnou reklamou


5.11. 2018

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

srdečně Vás zvu na Vánoční koncert, který se koná v pátek 7. 12. 2018 od 17:00 hodin v Becherově vile.
Vzhledem k omezené kapacitě míst si, prosím, rezervujte vstupenky na telefonním čísle 353 112 295 nebo mailem: karlovyvary@clkcr.cz
Po rezervaci a zaplacení bankovním převodem, si  vstupenky vyzvedněte v kanceláři OS ČLK Karlovy Vary, nám. Dr. M. Horákové 8, 2. patro, č. dveří 207.
Poplatek za vstupenku je 200,00 Kč

Dle ustanovení § 5 zákona o evidenci tržeb, platný od 1. 3. 2018, nelze přijímat platbu v hotovosti.

Platbu za vstupenku prosím proveďte bankovním převodem na účet: 582960/0300, pro správnou identifikaci platby uveďte: jméno a příjmení účastníků, za které je poplatek hrazen.

Poplatek je splatný nejpozději do 5. 12. 2018!

S pozdravem

MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK

 

25.10.2018
UPOZORNĚNÍ
Změna úředních hodin kanceláře ČLK KV:  úterý a středa 13:30 - 16:30


15.10. 2018
UPOZORNĚNÍ
Ve dnech od 17.10. do 19.10. 2018 bude kancelář uzavřena z důvodu dovolené.

 

7.9. 2018
Ředitel Vojenské lázeňské léčebny Karlovy Vary vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Primář lázeňské léčebny

 

9.8. 2018
UPOZORNĚNÍ

Ve dnech od 15.8. do 17.8. 2018 bude kancelář uzavřena z důvodu dovolené.

 

8.8. 2018
UPOZORNĚNÍ NA NOVOU VYHLÁŠKU

Vyhláška č. 152/2018 Sb. - vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a změna vyhl. č. 185/2009 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti 18. 8. 2018.

Došlo k těmto hlavním změnám (je třeba je zohledňovat při podávání žádosti o licenci):

- ze základních oborů se přesunul do nástavbových obor angiologie
- ze základních oborů se přesunul do nástavbových obor úrazová chirurgie (obor je přejmenovaný, původní název traumatologie)
- ze základních oborů se přesunul do nástavbových obor pracovní lékařství
- obor dětská gynekologie se přejmenoval na obor gynekologie dětí a dospívajících
- nově vznikl obor intervenční kardiologie
- zrušen obor dětská radiologie
- zrušen obor dorostové lékařství
- zrušen obor epidemiologie
- zrušen obor hygiena dětí a dorostu
- zrušen obor hygiena obecná a komunální
- zrušen obor hygiena výživy a předmětů běžného užívání
- zrušen obor hyperbarická a letecká medicína
- zrušen obor maxilofaciální chirurgie
- zrušen obor medicína dlouhodobé péče
- zrušen obor neuroradiologie
- zrušen obor ortopedická protetika

- obor maxilofaciální chirurgie – vyhláškou č. 67/2017 se přesunul do základních oborů

 

25.6. 2018
UPOZORNĚNÍ
Ve dnech od 3.7.  do 8.7. 2018  a dále od 15.8. do 19.8. 2018 bude kancelář uzavřena z důvodu dovolené.


1.6. 2018
POZVÁNKA


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

         srdečně Vás zvu na zasedání Krajské rady ČLK Karlovarského kraje, které se bude konat
ve středu 6.6.2018 od 16.30 ve Smíchovském Pavilónu,Lidická 274/2, Karlovy Vary.


         Těšíme se na Vaši účast
                                                                     MUDr. Jaroslava Švandrlíková
                                                                            předsedkyně OS ČLK

 

4.4. 2018

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

    dovoluji si Vás informovat, že od 1. června 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., ve zn. pozd. předpisů, o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče.
    Novela zákona o nemocenském pojištění současně stanovuje nové kompetence ošetřujícím lékařům – poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové a ambulantní péče při rozhodování o potřebě dlouhodobé péče a posuzování její potřeby. Proto Vám zasílám souhrnnou informaci Ministerstva práce a sociálních věcí o této tématice.  
      
Příloha: Informace MPSV
                              
                                                                    Jana Karlová, Gerontologické centrum

19.2. 2018
POZVÁNKA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

         dovoluji si Vás pozvat na okresní shromáždění České lékařské komory v Karlových Varech, které se koná ve středu dne 14.3. 2018 od 16.30 v Alžbětiných Lázních (Lázně V.), Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary.

         Těšíme se na Vaši účast
                                                                     MUDr. Jaroslava Švandrlíková
                                                                            předsedkyně OS ČLK


19.2. 2018
UPOZORNĚNÍ
V úterý 6.3. 2018 bude kancelář zavřena z důvodu dovolené sekretářky.29.1. 2018
Nová dohoda ČLK s VZP

Dne 19.1.2018 podepsali generální ředitel VZP ČR Ing. Kabátek a prezident ČLK MUDr. Kubek novou dohodu, která v porovnání s dohodou z listopadu vylepšuje podmínky pro soukromé lékaře při zachování výhod vyjednaných již dříve.
 

2.1. 2018
Členský příspěvek na rok 2018 - POZOR ZMĚNA
Příspěvek je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku. Nově přijatý člen je povinen zaplatit příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán do seznamu členů komory. Příspěvek je roční a člen komory ho hradí okresnímu sdružení České lékařské komory, v seznamu jehož členů je zapsán. Příspěvky je možné hradit hotově v kanceláři okresního sdružení nebo bezhotovostně poukázat na účet příslušného okresního sdružení s uvedením variabilního symbolu - evidenčního čísla člena ČLK.

                                                                

 vstup do archivu Aktualit ZDE